Warning: include(/home2/joseper1/public_html/barcelonainteriorstudio-cat/wp-content/plugins/rapidranker/inc/front/process.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/barceintestucat/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 7

Warning: include(): Failed opening '/home2/joseper1/public_html/barcelonainteriorstudio-cat/wp-content/plugins/rapidranker/inc/front/process.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/share/pear') in /home/barceintestucat/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 7
Com a interioristes recomanem una bona insonorització per tenir una llar silenciósa | Barcelona Interior Studio

Com a interioristes recomanem una bona insonorització per tenir una llar silenciósa

La tranquil·litat i el confort del silenci son un luxe per un interiorista expert.

Descobreix com un interiorista projecta i calcula la insonorització per un habitatge.

Quan decidim fer una reforma o bé construir una casa habitualment pensem en els aspectes estètics dels materials i del disseny però oblidem altres aspectes no menys importants com és el confort del silenci.

A vegades també els passa això als estudis d’interiorisme per centrar-se en el disseny en excés.

Interioristes a Barcelona - Rehabilitació d'habitatges - Insonoritzacions i aïllaments.

Els sons no només desperten emocions; també provoquen reaccions fisiològiques.

Viure en una llar sense sorolls representa una de les millors experiències. El soroll és un contaminant ambiental tan perjudicial com qualsevol substància química. Des del punt de vista dels projectes d´interiorisme hem de pensar que un bon disseny arquitectònic juntament amb la correcta elecció dels materials ens ajudarà a que la nostra casa sigui una barrera infranquejable contra l’excés de decibels.

La seva percepció és tan subjectiva que un mateix so pot ser estimat per uns i deslletat per uns altres. Hi ha sons que exerceixen beneficiosos efectes en el cos i en la ment, com la música, el bressolar de les ones del mar o el mateix silenci.


I hi ha sons que emmalalteixen, com els constants estímuls sonors als quals la societat actual està exposada, sorolls que es perceben com a molestos, com el trànsit, indústries, obres, llocs comercials o d’oci.
Aquest so indesitjat, el soroll, està reconegut com un contaminant ambiental que suposa un problema per a la salut publica. Això tan senzill ho hem de tenir en compte a les reformes integrals projectades per les empreses d’interiorisme.

Actualment Espanya, al costat de Japó, lidera la llista de països amb major índex de població exposada a alts nivells de soroll. Les xifres ho deixen ben clar que el silenci s’ha convertit en un bé escàs a les nostres vides, amb més de 9 milions d’espanyols que conviuen dia a dia amb sorolls que superen el límit marcat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de 65 decibels (dB) per al dia i de 45 (dB) per a la nit. Viure contínuament per sobre dels 65dB genera estrès crònic.
Un murmuri pot tenir una intensitat de 15 dB; la remor de l’aigua, uns 30 dB; una conversa assossegada, 50 dB; un carrer amb trànsit tranquil, uns 70 dB; i un martell pneumàtic arriba als 130 dB. L’OMS marca valors límit de 65 dB de dia i de 45 dB per la nit. Dormir en un ambient amb un soroll inferior a 30 dB durant el son garanteix la qualitat del descans reparador i dels ritmes de l’organisme.

Darrere de l’exposició habitual al soroll subjacents problemes de salut com l’estrès, cefalees, fatiga, nerviosisme, irritabilitat, sordesa, trastorns de pressió arterial, molèsties digestives, alteracions del son, depressió, alteracions de la conducta o minva de la capacitat de concentració.

L’habitatge no sempre compleix les funcions de refugi personal a manera de pell que protegeix del món exterior, on regnen les presses i el bullici. Tanquem la porta intentant deixar-los enrere, però el soroll es cola per parets, finestres, sostres i paviments, i resulta impossible que el silenci trobi cap racó on viure a casa.

Entendre aquests aspectes són crucials als projectes d´interiorisme. Una arquitectura interior que mimi la salut dels seus habitants ha de contemplar pràctiques encaminades a evitar el risc derivat de les molèsties o malalties que el soroll pugui produir als habitants, primar el disseny d’espais interiors que promouen la convivència en un ambient calmat perquè el nostre organisme se senti equilibrat.

Per a això l’empresa dinteriorisme, en el disseny del projecte d’interiorisme i la construcció, així com en l’ús i el manteniment, han d’incorporar elements i materials constructius amb les característiques acústiques especifiques que permetin reduir la transmissió del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici, i limitar el soroll reverberant dels recintes; així s’exigeix des de l’any 2009 amb l’entrada en vigor del document bàsic de protecció enfront del soroll del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Sense oblidar l’arquitectura interior, amb materials “tous” que absorbeixin i mitiguin els sorolls d’impacte: catifes, moquetes, suro, fibres naturals.

L’entorn, les formes de la casa, el disseny i l’execució de la construcció i els materials escollits poden estar darrere de la presència de soroll en l’espai interior. La forma, la textura o el tipus de material influeixen en la difusió del so. Les formes convexes utilitzades a les reformes integrals actuen com a bones difusores, reflectint i dirigint les ones en totes direccions; les còncaves tendeixen a focalitzar el so en un punt.

Una superfície irregular dispersa el soroll. Els materials tous (cortinatges, catifes i moquetes) ajuden a “engolir” el soroll, al contrari que els materials durs. Quan la font de soroll procedeix de l’exterior de la casa, com una via de trànsit rodat intens, intercalar plantacions vegetals és un recurs eficient que actua a manera de pantalla acústica intercalada entre la font emissora i la façana de la casa, evitant que es coli a l’interior, un detall a l’hora d’afrontar els projectes d´interiorisme.

Una façana amb cambra d’aire ventilada i materials aïllants en murs exteriors, sostres i paviments aconsegueixen una envoltant protegida del soroll. Materials naturals com el panell aïllant de fibra de cel·lulosa i les mantes de llana d’ovella donen bons resultats per aïllar entre la carcassa de les parets, envans, sostres i forjats. A més el soroll es transmet per l’aire no cal oblidar que per on passi l’aire passarà el so, i per això resulta crucial aconseguir una adequada hermeticitat, especialment en totes les obertures, escletxes i forats, finestres, portes, caixes de persianes , airejadors.

Entre les múltiples propietats de les plantes destaca la seva capacitat per mitigar i reduir el soroll. Arbres, tanques i parets verdes amb espècies perennes, frondoses i espesses actuen a manera d’excel·lents barreres verdes entre la font i l’edifici, absorbint, difractan o reflectint el soroll de fons, garantint un entorn i ambient interior més confortable i assossegat per als seus habitants.

Davant les noves exigències d’eficiència energètica dels edificis es comercialitzen productes certificats i homologats que garanteixen no només l’aïllament tèrmic, sinó també l’acústic, com a sistemes de doble finestra o vidres amb cambra d’aire.

El soroll també es pot transmetre per la massa, per això en l’execució cal considerar evitar la connexió física de les parts de l’edifici que actuen com a elements transmissors, com ara els forjats o paviments, o utilitzar juntes elàstiques per evitar vibracions en paviments.

Fins aquí aquest article sobre la insonorització d’habitatges en els projectes d´interiorisme.

Si ens continues llegint et informarem sobre el món de l´arquitectura d´interiors.

Pots llegir aquest altre article sobre:

Ens podeu visitar a www.barcelonainteriorstudio.cat i també estem en www.barcelonainteriorstudio.es on podeu llegir aquest article en castellà aquí.

Contacta i et detallarem tot sobre l´arquitectura d´interiors com distribucions, preus, acabats, en aquest enllaç.